Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hướng Hóa 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường THPT Hướng Hóa, Hướng Hóa, Quảng Trị, có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hướng Hóa 2023

Câu 7: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Bạn có đi học không?                             B. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!

C. Đề thi môn Toán khó quá!                       D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Câu 28: Câu lạc bộ Toán học có 18 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên), tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị như hình vẽ sau. Hỏi có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hướng Hóa 2023

Theo TTHN 

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10