Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hai Bà Trưng 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hai Bà Trưng 2023

Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên chia hết cho 6 thì a chia hết cho 3 .

B. Nếu a là số hữu tỉ dương thì a là số tự nhiên.

C. Nếu a là số tự nhiên thì a là số hữu tỉ dương.

D. Nếu a là số tự nhiên chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9

Câu 1. (1,0 điểm) Lớp 10A có 18 bạn thích môn Văn, 27 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích Văn hoặc Toán, có 8 bạn thích cả hai môn. Trong lớp vẫn còn 5 bạn không thích môn nào trong hai môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10