Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Trường TH Thực hành Sài Gòn 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường TH Thực hành Sài Gòn, TPHCM.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Trường THTH Sài Gòn 2023

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Hôm nay trời đẹp quá!                     B. 151 là số chẵn phải không?

C. Số 27 là số lẻ.                                 D. 0,001 là số rất bé.

Câu 11. Từ hai điểm phân biệt A, B xác định được bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là một trong hai điểm đã cho?

A. 3.             B. 2.                                C. 4                             D. 1.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10