Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Kim Liên 2023

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An năm 2023 - 2024 gồm trắc nghiệm và tự luận, các em cùng ôn tập.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Kim Liên 2023

Câu 25: (NB) Hình chóp lục giác có bao nhiêu cạnh?

A. 12 cạnh                        B. 6 cạnh                C. 8 cạnh                         D. 10 cạnh

Câu 26: (NB) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?

A. Hình 2.                       B. Hình 1.                  C. Hình 3.                         D. Hình 4

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Kim Liên 2023

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 12