Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lê Quý Đôn 2023

Cập nhật dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lê Quý Đôn 2023

Bài 3 (1,0 điểm). Trong một buổi liên hoan, có tổng phụ trách đội muốn chia 360 quả mận, 210 quả nhân và 180 quả cam vào một số đĩa sao cho mỗi loại quả trong đĩa đều như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa? Mỗi đĩa có bao nhiêu quả mận, bao nhiêu quả nhãn, bao nhiêu quả cam?

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6