Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Nghĩa Tân 2023

Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 6 chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6  - THCS Nghĩa Tân 2023

Câu 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Khi đó cách viết nào dưới đây là

ĐÚNG?

A. A = [1; 2; 3].                                             B. A = (0; 1; 2; 3).

C. A = {1; 2; 3).                                             D. A = (0; 1; 2; 3).

Câu 5. Cho hình lục giác đều ABCDEG được ghép bởi 6 tam giác đều như hình vẽ dưới

đây. Biết AB = 2cm, khi đó độ dài BE là

A. 2cm.                B. 3cm.                   C. 4cm.                    D. 6cm.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6