Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Sơn Thành 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 -2024 môn Toán lớp 6 có đáp án chi tiết, trường THCS Sơn Thành, Quãng Ngãi.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Sơn Thành 2023

Câu 1: Cách viết tập hợp A nào sau đây là đúng?

  A. A = [0;1;2; 3].      B. A = 0;1;2; 3.     C. A =(0;1;2; 3).      D. A = {0;1;2; 3}.

Câu 2: Giá trị của biểu thức: B = 100 - (74 - 16) là:

   A. 10.                        B. 32.             C. 42.                     D. 52.

Câu 5: Số nào dưới đây là bội của 9?

 A. 3.        B. 30.       C. 303.       D. 333.     

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Sơn Thành 2023

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6