Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Giảng Võ

Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức thi giữa học kì 1 lớp 7 năm học 2023 - 2024 môn Toán, xem chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Giảng Võ

Câu 7. Khi viết giả thiết, kết luận của định lý: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại”. Ứng với hình bên, cách nào sau đây là cách viết đúng?

Câu 5. Cho các khẳng định sau đây:

1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

2. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thăng còn lại.

3. Có duy nhất một đường thăng m song song với đường thẳng a cho trước.

4. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7