Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Nghĩa Tân

Cập nhật dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 7 trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Nghĩa Tân 

Câu 7. Làm tròn số –4,76958 đến hàng phần nghìn ta được kết quả là:

A. -4,769.                                                      B. -4,770.

C. -4,7696.                                                    D. -4,7691.

Câu 9. Hình lăng trụ đứng tam giác có:

A. 6 đỉnh, 10 cạnh, 5 mặt.                              B. 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt.

C. 6 đỉnh, 9 cạnh, 5 mặt.                                D. 8 đỉnh, 10 cạnh, 6 mặt

 

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7