Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Quang Thịnh

Các em cùng tham khảo đề thi giữa kì 1 năm học 2023 -2024 lớp 7 môn Toán trường THCS Quang Thịnh, Bắc Giang có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Quang Thịnh

 Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABCA' B' C' các mặt bên của hình trên là những hình gì?

A. Tam giác.       B. Tứ giác.      C. Hình chữ nhật.       D. Hình vuông.

Câu 7. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là Sđ, chiều cao là h. Hỏi công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là gì?

A. V = Sđ.h         B. V = 1/2 d S h     C. V = 2Sđ.h      D. V = 3Sđ.h

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Quang Thịnh

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7