Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Quý Cáp 2023

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 7 trường THCS Trần Quý Cáp, Quảng Nam có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Quý Cáp 2023

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm.       B. Số 0 là số hữu tỉ dương.

C. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.   

D. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Câu 6. Cho x + a = b thì cách viết nào sau là đúng ?

A. x = b + a.     B. x = b - a.

C. x = a – b          D. x = b.( -a)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Qúy Cáp 2023

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7