Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 Văn lớp 10 của Sở GD Bắc Ninh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết gồm 2 phần Đọc hiểu và Viết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ thất ngôn bát cú                                 B. Thơ lục bát

C. Thơ tứ tuyệt Đường luật                             D. Thơ tự do

Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp chủ yếu của bài thơ.

A. Nhịp 3/4                                                   B. Nhịp 2/2/3

C. Nhịp 4/3                                                   D. Nhịp 2/2/2/1

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

 

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10