Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh năm học 2023 - 2024, Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết đăng tải dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1. Đoạn truyện sử dụng ngôi kể nào?

A. Ngôi kể thứ nhất                                     B. Ngôi kể thứ hai

C. Ngôi kể thứ ba                                        D. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba

Câu 2. Ai là người kể chuyện?

A. Tác giả                        B. Thỏ                       C. Nhím                        D. Bọ ngựa

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6