Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 7 năm 2023

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Văn năm học 2023 - 2024 theo bộ sách Cánh Diều, đề thi theo hình thức tự luận như sau:

Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 7 năm 2023

(Sách Cánh Diều)

1. Xác định phương thức biểu đạt chỉnh và ngôi kể của đoạn trích trên. Đoạn trên ai là người kể chuyện? Kể về ai?

(Trích “ Bà nội”)

2. Kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn THCS có cùng ngôi kể đó, ghi rõ tên tác giả.

3. Trong câu: "Dân làng bảo bà hiền như đất.", biện pháp tu từ nào được sử dụng? Tác dụng của biện pháp tu từ ấy?

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7