Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

Cập nhật đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết, Sở GD Bắc Ninh phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 

1. Susie is.........years old.

A. 10                              B. 11                                  C. 12

4. Susie does her homework..................

A. in the morning                                        B. in the evening

C. at noon                                                   D. at break time

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6