Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Địa lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Địa của Sở Giáo dục Bắc Ninh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Địa lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1: Để thể hiện sự phân bố các nhà máy nhiệt điện trên bản đồ, thường sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.                                                     B. chấm điểm.               

C. kí hiệu.                                                               D. bản đồ - biểu đồ.

Câu 2: Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là

A. khoáng vật và đá.                                               B. đất và các loại đá.

C. khoáng vật và đất.                                               D. đá trầm tích và badan.

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Địa lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10