Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Tân Yên

Phòng GD Tân Yên, Bắc Giang đăng tải đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 6 có đáp án chi tiết dưới dây.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Tân Yên

Câu 1: Tập hợp các ước của 15:

A. {1; 3; 5}                                                          B. {3; 5; 15}

C. {1; 3; 5; 15}                                                    D. {3; 5}

Câu 2: Biểu thức 3.4.5 + 36 chia hết cho số nào sau đây

A. 15                           B. 9                           C. 12                                D. 5

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Tân Yên

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6