Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS 19.8

Trường THCS 19.8, Bắc Trà My, Quảng Nam tổ chức kì thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS 19.8 

Câu 1. Số đối của số -4,5 là

A. 5,4.                            B. -5,4.                          C. 4,5.                             D. -4,5.

Câu 2. Trên trục số, điểm a nằm bên trái điểm b thì

A. a > b.                       B. a = b.                          C. a < b.                          D. a= -b

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS 19.8 

 

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7