Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Cao Vân

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Cao Vân

Câu 6. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh?

A. 6 đỉnh                B. 8 đỉnh                     C. 4 đỉnh                       D. 10 đỉnh

Câu 7. Các mặt của hình lập phương đều là?

A. Hình vuông        B. Hình bình hành        C. Hình chữ nhật              D. Hình thoi

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - THCS Trần Cao Vân

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7