Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Văn lớp 10 - THPT Gia Định

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Văn lớp 10 trường THPT Gia Định, Bình Thạnh, TPHCM có đáp án đầy đủ như sau.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Văn lớp 10 - THPT Gia Định

Câu 2. Cốt truyện trong tác phẩm tự sự và kịch được tạo nên bởi yếu tố nào sau đây?

A. Sự kiện (hoặc chuỗi sự kiện)                B. Nhân vật (hoặc hệ thống nhân vật)

C. Thời gian                                            D. Không gian

Câu 4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “Thơ là hình thức tổ chức ngôn từ đặc biệt, tuân theo một mô hình […] hoặc nhịp điệu nhất định”.

A. nhạc luật                                              B. nhạc điệu 

C. thi luật                                                 D. thi ảnh

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Văn lớp 10 - THPT Gia Định

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10