Đề thi giữa kì 1 - THCS Quảng Thành 2023 môn Toán lớp 6

Trường THCS Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đăng tải đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 6 chi tiết dưới đây có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 - THCS Quảng Thành 2023 môn Toán lớp 6

1. Số phần tử của tập hợp A = {0; 1; 3; 5; 6} là:

A) 3                              B) 4                             C) 5                                D) 9

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 9

A) 1780                       B) 2007                          C) 345                               D) 1005

Đáp án đề thi giữa kì 1 - THCS Quảng Thành 2023 môn Toán lớp 6

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6