Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - TH Chiềng Mung

Dưới đây là đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết trường tiểu học Chiềng Mung.

Quảng cáo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - TH Chiềng Mung

Dãy số liệu thống kê về số thời gian đọc sách của các bạn theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất là:

A. 60 phút, 45 phút, 50 phút, 40 phút

B. 60 phút, 50 phút, 45 phút, 40 phút

C. 40 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút

D. 50 phút, 60 phút, 45 phút, 40 phút

Câu 6. (M2) Số 12 346 700 làm tròn đến hàng trăm nghìn là số nào dưới đây:

A. 12 340 000

B. 12 300 000

C. 12 400 000

D. 12 350 000

Câu 7. (M2) Bạn An vẽ góc đỉnh O, cạnh OM, ON có số đo 90 o và góc đỉnh O, cạnh ON, OP cũng có số đo 90o. Hình nào sau đây là hình bạn An vẽ?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - TH Chiềng Mung

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4