Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu năm 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Hồ Tùng Mậu năm 2014 được cập nhật vào sáng 7/8/2014. Các em tham khảo dưới đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Hồ Tùng Mậu năm 2014

Trường THCS Hồ Tùng Mậu 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6

Năm học 2013 - 2014

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút 

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái trước đáp án vào bài làm.

     Câu 1: Trong số thập phân 186,072 phần thập phân có giá trị là:

   A. 72                          B. 0,72                         C. 0,072                     D. 7,2

      Câu 2: 10% của 8 dm là:

   A. 0,8 dm                   B. 7 dm                        C. 8 dm                       D. 10 dm

     Câu 3: Kết quả phép chia 17 giờ 36 phút chia cho 8 là:

   A. 2,17 giờ                 B. 2,2 giờ                      C. 2,12 giờ                 D. 2,3 giờ

     Câu 4: Mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 2,5cm.Chu vi của mặt đồng hồ là:

   A. 15,7cm                  B. 6,908cm                     C. 3,925 cm                D. 7,85 cm

     Câu 5: 750 kg  =  ... tấn

   A. 0,075                     B. 0,75                            C. 7,5                         D. 75

      Câu 6:  Cho 2m285cm2=… cm2.  Số thích hợp để điển vào dấu ba chấm là: 

  A. 2,85         

     B. 28500         

   C. 20085

 D. 2085

     Câu 7: Một hình lập phương có cạnh bằng 5cm. Nếu cạnh hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của hình đó tăng lên bao nhiêu lần?

 A. 3 lần        

     B. 6 lần

   C. 9 lần        

 D. 27 lần

     Câu 8: Có 20 người bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều bắt tay lẫn nhau.Tổng số lần bắt tay là:

 A. 380                            B. 190                              C. 200                       D. 180

II – Tự luận( 8, 0 điểm )

     Bài 1: (2,0 điểm)  Đặt tính rồi tính: 

a) 3256,34 + 428,57

c) 625,04 x 6,5

b) 576 – 59,28

d) 0,162 : 0,36

   Bài 2: (2,0 điểm)

          a) So sánh 2 phân số sau:  và

   b) Tìm 1 số có hai chữ số biết rằng nếu thêm số 7 vào bên phải số đó thì được 1 số có ba chữ số lớn hơn số ban đầu 241 đơn vị?

  Bài 3: (1,0 điểm) Hai ôtô đi từ hai điểm A và B về phía nhau. Xe  thứ nhất khởi hành lúc 8 giờ 5 phút, xe thứ  hai khởi hành lúc 8 giờ 15 phút. Biết rằng để đi cả quãng đường AB,  xe thứ nhất cần đi 2 giờ, xe thứ hai cần đi 3 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?

  Bài 4(3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm ; .

           a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

           b) Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N trên cạnh CD sao cho AM = CN. Nối M với N. So sánh diện tích hình AMND với hình MBCN.

c) Gọi I là trung điểm của BC. Nối M với I,NvớiI.Tính diện tích tam giác IMN.

Đáp án sẽ được Tuyensinh247 tổng hợp sau, các em chú ý theo dõi.

Nguồn dethi.violet.vn