Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - TH Lê Lợi

Đề ôn học kì 2 năm học 2021 - 2022 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Hy Cương, Việt Trì có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - TH Lê Lợi

Câu 1: Lúc đầu, cành nho tự tin dựa vào ai?

A. Dựa vào sức gió                                     B. Dựa vào cành nho khác

C. Dựa vào nước khoáng trong lòng đất.   D. Dựa vào sức mạnh của chính mình

Câu 2:Điều gì đã khiến cành nho nhỏ bé cảm thấy đuối sức?

A. Nắng gay gắt.                                        B. Mưa bão lớn.

C. Hạn hán                                                 D. Ngập lụt

Đáp án đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - TH Lê Lợi

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 4