Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Văn 2022 - THPT Hàm Long (có đáp án)

Chi tiết đề thi và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Văn năm 2022 của trường THPT Hàm Long.

Đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Văn 2022 - THPT Hàm Long (có đáp án)

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Theo TTHN