Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 11 Trường THPT Thuận Thành 2019 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 gồm 50 câu trắc nghiệm có kèm lời giải chi tiết

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 11 Trường THPT Thuận Thành 2019 có đáp án

Câu 10. Cho tam giác ABC có AB =6cm; BC = 10cm . Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng 5cm . Diện tích tam giác ABC là

A. 30cm.     B. 48cm.     C. 24cm.     D. 60cm.

Đáp án đề thi KSCL đầu năm môn Toán 11 Trường THPT Thuận Thành 2019

>>> Tải đề thi TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN