Đề thi môn Anh mã đề 014 vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Có đáp án

Ban chuyên môn của Tuyensinh247.com giải đề thi môn Tiếng Anh mã đề 014 vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 - 2023 dưới đây:

Đề thi môn Anh mã đề 014 vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Có đáp án

Mã đề: 014 - Tuyensinh247.com

1. A

2. C

3. A

4. A

5. A

6. A

7. D

8. D

9. A

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. B

17. A

18. C

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C 

24. B

25. B

26. A

27. D

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B

33. B

34. D

35. C

36. D

37. A

38. B

39. D

40. D

Đề thi môn Anh mã đề 014 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Question 24. What will be threatened if salt water flows into areas where salt is harmful?

A. Glaciers in those areas.

B. Trees and animals in those areas.

C. Rivers in those areas.

D. Buildings in those areas.

Question 25. Which of the following statements is NOT TRUE, according to the passage?

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.