Đề thi môn Hóa vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 2022

Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, tham khảo đề thi môn Hóa dưới đây:

Đề thi môn Hóa vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 2022

Câu 1 (1,5 đ)

Nung muối mangan(II) nitrat ở 300 °C thu được một chất rắn A và một chất khí B có màu nâu đỏ. Chất rắn A được dùng trong pin khô. Đun nóng nhẹ A với dung dịch HCI đậm đặc thu được chất C và khí D. Cho khí D phản ứng với dung dịch NaOH thu được dung dịch E. Kim loại sắt nung đỏ phản ứng với khi D tạo thành chất F. Dung dịch muối mangan(II) nitrat phản ứng với amoniac và cacbon đioxit tạo thành kết tủa G và dung dịch chứa chất H. Chất H thường được ứng dụng làm phân bón hóa học. Xác định công thức hóa học của các chất và viết các phương trình hóa học.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.