Đề thi môn Tích hợp vào lớp 10 năm 2023 TPHCM

Đề chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 môn Tích hợp của Sở GD TPHCM mới thi chiều 7/6 được cập nhật bên dưới.

Quảng cáo

Đề thi môn Tích hợp vào lớp 10 năm 2023 TPHCM

Use the following information to answer question 19 and 20.

A student investigates the motion of different falling masses by measuring the time taken for a toy parachute to fall from a window (Figure 4). The method is as following:

- measure the mass of the toy parachute

- drop the toy parachute from the window

- repeat the experiment with additional mass added to the toy parachute.

- continue to add mass up to a maximum of six different masses.

Q19. State the independent variable in this investigation.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.