Đáp án đề thi thử môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 lần 3 Chuyên Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức thi thử lần 3 năm 2020 có đáp án.

Đề thi thử môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 lần 3 Chuyên Thái Bình

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác, đáp án của thầy cô giáo được cập nhật phía dưới.

 Đáp án đề thi thử môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 lần 3 Chuyên Thái Bình

1. A

2. A

3. D

4. C

5. D

6. C 

7. A

8. B

9. A

10. B

11. D

12. D

13. D

14. C

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. C

21. C

22. B

23. A

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. A

30. C

31. A

32. B

33. C

34. D

35. B

36. C

37. A

38. B

39. B

40. A

Theo TTHN