Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lý - Sở GD Tiền Giang

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo Tiền Giang.

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lý - Sở GD Tiền Giang 

Câu 2: Trong quá trình phát sóng vô tuyến, phát biểu nào sau đây đúng về sóng âm tần và sóng mang?

A. Sóng mang là sóng cơ, còn sóng âm tần là sóng điện từ

B. Sóng âm tần và sóng mang đều là sóng cơ

C. Sóng âm tần là sóng cơ, còn sóng mang là sóng điện từ

D. Sóng âm tần và sóng mang đều là sóng điện từ

Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2019 môn Lý của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 

Theo TTHN