Đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh THPT Nguyễn Trãi lần 2

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2020 của trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, các em tham khảo đề và đáp án dưới đây

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh THPT Nguyễn Trãi lần 2

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Question 10: John’s observation was a bit wide of the ____.

A.target

B. goal

C. fatally

D. seriously

Question 11: ____ caculattions have shown that the earth’s resources may run out of before of the end the next century.

A.rude

B. blunt

C. raw

D. crude

Đáp án 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN