Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD THPT chuyên Hưng Yên lần 2

Các em cùng thử sức với đề thi thử THPTQG năm 2020 môn GDCD của trường THPT chuyên Hưng Yên lần 2 được cập nhật chi tiết dưới đây

Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD THPT chuyên Hưng Yên lần 2

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Câu 3: Khái nhiệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu

A.hàng hóa mà người tiêu dùng cần

B.có khả năng đáp ứng

C. có khả năng thanh toán

D. nói chung

 Câu 4: Công an chỉ được bắt người trong trường hợp có quyết định của

A.Thủ trưởng cơ quan

B. Hội đồng nhân dân

C. Tòa án nhân dân

D. Chủ tịch UBND

  

Theo TTHN