Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD THPT Kim Liên lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn giáo dục công dân trường THPT Kim Liên thi thử lần 1 năm 2020.

Đề thi thử THPTQG 2020 môn GDCD THPT Kim Liên lần 1

Câu 90. Gần đây trên địa bàn xã X xuất hiện một số người lạ. Họ lén lút đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã và biếu một ít quả, tiền, sau đó tuyên truyền, vận động những gia đình này bỏ bàn thờ tổ tiên, tập trung học giáo lý của đạo mới. Chính quyền xã cần phải làm gì trước tình hình này?

A. Vừa đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để những người lạ mặt tiếp tục truyền đạo vừa báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Theo TTHN