Đề thi thử THPTQG 2020 THPT Kim Liên môn GDCD lần 2

Các em tham khảo bên dưới đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2020 của trường THPT Kim Liên, Sở GD Hà Nội lần 2

Đề thi thử THPTQG 2020 THPT Kim Liên môn GDCD lần 2

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Câu 90: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

A.thực hiện pháp luật

B. trách nhiệm trước Tòa án

C. quyền và nghĩa vụ

D. trách nhiệm pháp lí

Câu 92: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A.không cho phép làm

B. quy định phải làm

C. quy định cấm làm

D. cho phép làm

Theo TTHN