Đề thi thử THPTQG GDCD THPT chuyên Nguyễn Trãi 2020 lần 2

Các em cùng thử sức với đề thi thử THPTQG năm 2020 môn GDCD của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương lần 2 được cập nhật chi tiết dưới đây

Đề thi thử THPTQG GDCD THPT chuyên Nguyễn Trãi 2020 lần 2

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Câu 96: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi dùng để

A.chỉ trả sau kho giao dịch mua bán

B. đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

C. rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ

D. làm phương tiện lưu thông hàng hóa

Câu 98: Ông T viết bài đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng thực phẩm sạch trong chế biến thức ăn. Ông T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A.Tích cực đàm phán

B. Quản lí nhà nước

C. Xử lí thông tin

D. Tự do ngôn luận

Theo TTHN