Đề thi thử THPTQG lần 3 THPT Nguyễn Viết Xuân môn GDCD 2020

Đề thi thử THPTQG năm 2020 môn GDCD trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Đáp án và đề thi thử được cập nhật dưới đây

Đề thi thử THPTQG lần 3 THPT Nguyễn Viết Xuân môn GDCD 2020

Câu 83: Công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các cơ sở sau đại học là thể hiện

   A. quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

   B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

   C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

   D. quyền học không hạn chế của công dân.

Câu 84: Những việc được công dân thảo luận, tham gia ý kiến  trước khi chính quyền xã quyết định là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

   A. quốc gia.               B. cơ sở.                    C. lãnh thổ.               D. cả nước.

Đáp án

Theo TTHN