Đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý được trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 2 năm 2020 có đáp án.

Đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn hơn diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm?

A. Bình Thuận.              B. Bến Tre.                    C. Lâm Đồng.                D. Sóc Trăng.

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ?

A. Phan Thiết                 B. Buôn Ma Thuột         C. Quy Nhơn                 D. Nha Trang

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Địa 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Mã đề 301

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

D

51

A

61

C

71

B

42

C

52

C

62

D

72

C

43

C

53

B

63

D

73

C

44

B

54

C

64

C

74

C

45

A

55

B

65

D

75

A

46

A

56

A

66

A

76

A

47

D

57

A

67

A

77

B

48

B

58

B

68

D

78

D

49

B

59

B

69

D

79

D

50

A

60

B

70

C

80

D

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN