Đề thi thử THPTQG môn GDCD lần 1 - Chuyên Phan Ngọc Hiển 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 có đáp án trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn GDCD lần 1 - Chuyên Phan Ngọc Hiển 2020

Câu 82: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?

    A. Nhu cầu của người tiêu dùng.                              B. Giá cả hàng hóa trên thị trường.

    C. Số lượng hoàng hóa trên thị trường.                    D. Nhu cầu của người sản xuất.

Câu 83: Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Việc làm này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

Đáp án đề thi thử THPTQG môn GDCD lần 1 - Chuyên Phan Ngọc Hiển 2020

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

 

301

303

305

307

81

D

A

D

B

82

B

B

B

B

83

D

B

B

A

84

A

C

D

D

85

C

D

B

D

86

D

D

B

B

87

A

C

D

C

88

B

C

C

B

89

A

B

C

D

90

B

D

B

D

91

D

D

A

B

92

B

D

A

B

93

C

B

C

C

94

B

C

B

B

95

C

C

D

D

96

C

C

B

B

97

D

B

C

D

98

C

C

C

A

99

D

A

A

D

100

A

B

A

A

101

D

A

B

D

102

B

B

A

B

103

C

D

B

C

104

C

C

D

A

105

A

D

C

D

106

C

A

B

D

107

D

B

D

B

108

B

B

C

C

109

D

A

D

B

110

B

A

C

A

111

D

D

D

D

112

B

C

C

B

113

D

B

B

A

114

A

D

D

C

115

C

D

C

A

116

D

C

C

D

117

D

C

B

A

118

D

A

B

D

119

A

C

B

A

120

D

D

A

D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN