Đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2020 lần 3 THPT Yên Lạc 2

Chi tiết đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2020 lần 3 của trường THPT Yên Lạc 2, Sở GD Vĩnh Phúc được cập nhật dưới đây cùng với đáp án các mã đề

Đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2020 lần 3 THPT Yên Lạc 2

Câu 85: Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ

  A. xã hội.

B. nhân thân.

C. huyết thống.

D. tình cảm.

Câu 86: Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dụng nào về bình đẳng trong kinh doanh?

  A. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

B. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh.

  C. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh.

D. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

Đáp án 

Theo TTHN