Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT chuyên Lương Văn Chánh lần 2

Các em tham khảo đề thi thử THPTQG môn GDCD trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, sở GD Phú Yên lần 2

Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT chuyên Lương Văn Chánh lần 2

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh không chính xác

Câu 4: Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A.hành chính

B. hình sự

C. dân sự

D. kỉ luật

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây thuộc nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh ?

A.Cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất

B. Bảo vệ vốn kinh doanh

C. Sáng tạo trong sản xuất kinh doanh

D. Bảo vệ môi trường

 

Theo TTHN