Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT chuyên Thái Bình lần 3

Dưới đây là chi tiết đề thi thử THPTQG môn GDCD của trường THPT chuyên Thái Bình lần 3 năm học 2019 - 2020, các em cùng tham khảo

Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT chuyên Thái Bình lần 3

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Câu 1: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật

A.khuyến khích làm

B. cấm không phải làm

C. quy định phải làm

D. cho phép làm

Câu 7: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trườn hợp

A.công an cho phép

B. pháp luật cho phép

C. Tòa án cho phép

D. cảnh sát cho phép

Theo TTHN