Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT Nguyễn Đức Cảnh năm 2020

Các em cùng thử sức với đề thi thử THPTQG môn GDCD trường THPT Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 - 2020

Đề thi thử THPTQG môn GDCD THPT Nguyễn Đức Cảnh năm 2020

Câu 108: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

A. Từ đủ 17 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 14 tuổi trở lên

D. Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 109: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là

A. tăng trưởng kinh tế bền vững

B. tăng trưởng kinh tế

C. phát triển kinh tế

D. phát triển kinh tế bền vững

Đáp án

Theo TTHN