Đề thi thử THPTQG môn Lý năm 2020 THPT chuyên Bắc Giang

Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề thi thử THPT QG môn Vật lý năm 2020 của trường THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi thử THPTQG môn Lý năm 2020 THPT chuyên Bắc Giang

Lưu ý: Đáp án trong đề là của học sinh không chính xác

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?

A.Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ

B. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục

C. Quang phổ vạch phát xạ do các khí bay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra

D. Quang phổ vạch phát xạ do có những vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối

Câu 2: Một đoạn dây dẫn có dòng điện không đổi chạy thẳng đứng từ trên xuống trong từ trường đều phương ngang và có chiều từ Bắc sang Nam. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn  

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Lý của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN