Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Trãi 2020 lần 2

Đề thi thử THPTQG môn Toán của trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2020 lần 2 có đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới, các em cùng tham khảo

Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Trãi 2020 lần 2

 Lưu ý: Đáp án trong đề là đáp án của học sinh không chính xác

Câu 7: Tính môđun của số phức nghịch đảo của số phức z = (1 -2i)^2

A.1/√5

B. 1/5

C. 1/25

D. √5

Câu 19: Số nghiệm của phương trình 6.9^x – 13.6^x + 6.4^x = 0 là

A.0

B. 2

C. 3

D. 1

 

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Trãi 2020 lần 2

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 

Theo TTHN