Đề thi thử THPTQG năm 2020 môn GDCD THPT Yên Phong số 1

Tham khảo đề thi thử THPTQG môn GDCD trường THPT Yên Phong số 1 tỉnh Bắc Ninh năm học 2019 - 2020 được cập nhật bên dưới

Đề thi thử THPTQG năm 2020 môn GDCD THPT Yên Phong số 1

Câu 31: Theo quy định của pháp luật, cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.dân sự

B. hình sự

C. hành chính

D. kỉ luật

Câu 32: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây?

A.  từ đủ 15 tuổi trở lên

B. từ đủ 16 tuổi trở lên

C. từ 16 tuổi trở lên

D. từ đủ 14 tuổi trở lên


Theo TTHN