Đáp án đề thi thử THPTQG THPT chuyên ĐH Vinh năm 2020 môn Văn

Đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2020 của trường THPT chuyên Đại học Vinh có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây, các em cùng tham khảo

Đề thi thử THPTQG THPT chuyên ĐH Vinh năm 2020 môn Văn

Câu 1: Xã định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2: Theo tác giả, vì sao “chúng ta cần phải chú ý tới lối cư xử của mình”?

Câu 3: Anh chị hiểu thế nào về ý kiến: Mỗi hành động tử tế của bạn hoặc của tôi có khả năng hình thành thói quen tích cực ở người khác?

Câu 4: Bài học cuộc sống có ý nghĩa nhất đối mà anh chị rút ra được từ đoạn trích?

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Văn của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây 

 Đáp án đề thi thử THPTQG THPT chuyên ĐH Vinh năm 2020 môn Văn

Theo TTHN