Đề thi thử THPTQG THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 2020 môn GDCD

Dưới đây là chi tiết đáp án và đề thi thử THPTQG năm 2020 môn Giáo dục công dân của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, sở GD Kon Tum

Đề thi thử THPTQG THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 2020 môn GDCD

Câu 1: Nhà nước áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em là tạo điều kiện cho các em hưởng quyền được

A.tham vấn

B. giám định

C. phát triển

D. tự quyết

Câu 2: Công dân có quyền được làm việc cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm là quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A.hành chính

B. kinh doanh

C. công vụ

D. lao động

 

Đáp án 

Theo TTHN