Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2024 - Sở GD Bình Phước

Dưới đây là đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2024 của sở GD Bình Phước có nội dung như sau:

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2024 - Sở GD Bình Phước

Câu 5:(3,0 điểm) Cho AABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Hạ các đường cao AH, BK của tam giác. Các tia AH, BK lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai là D,E.

a) Chứng minh tứ giác ABHK nội tiếp một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.

b) Chứng minh rằng: HK // DE.

c) Cho (O) và dây AB cố định, điểm C di chuyển trên (O) sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp ACHK không đổi.

  Theo TTHN