Đề thi thử vào 10 môn Toán - Quận Tây Hồ 2024

Nội dung đề thi thử vào lớp 10 năm học 2024-2025 môn Toán Quận Tây Hồ thi ngày 16/5/2024 như sau

Đề thi thử vào 10 môn Toán - Quận Tây Hồ 2024

Bài 2 (2,0 điểm).

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Hai xe ô tô con và ô tô tải khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau trên một con đường dài 150km. Sau khi đi được 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng nếu vận tốc của ô tô con tăng thêm 5km/h và vận tốc của ô tô tải giảm đi 5km/h thì vận tốc của ô tô con gấp 2 lần vận tốc của ô tô tải.

Theo TTHN